Диктант «Кино»

Диктант: Заттың санын білдіретін сөздер

Біз сыныбымызбен киноға бардық. Залы кең, биік екен. Залға сегіз жүз кісі сыяды.Оқушылар он бесінші қатарға отырды. Экран үлкен. Кино екі сағат жүрді. (24 сөз)

Тапсырма:
  1. Дара сан есімді тауып астын сызыңдар.
  • 878