Диктант «Біздің сынып»

Диктант: Заттың санын білдіретін сөздер

Біздің сыныпта жиырма оқушы бар. Он парта бар. Әр партада екі оқушыдан отырады. Сыныбымыз кең және жарық. (17 сөз)

Тапсырма:
  1. Сан есімдердің астын сызыңдар.
  • 2 346