Диктант «Тоқылдақ»

Диктант: Жуан және жіңішке айтылатын сөздер

Тоқылдақ – орман құсы.Ол ертеден кешке дейін жем іздейді. Ал түнде ұясында тынығады. Тоқылдақ суықта да басқа жаққа ұшып кетпейді. (20 сөз)

Тапсырма:
  1. Жуан айтылатын сөйлемді табыңдар.
  • 1 425