Диктант «Күн»

Диктант: Дауысты, дауыссыз дыбыстар және олардың әріптері

Күн - үлкен шар. Күнде айналып жүретін планеталар бар. Күн, жер, ауа барлық халыққа ортақ. (14сөз)


Тапсырма:
  1. Бірінші сөйлем неше сөзден тұрады?
  • 890